Bennington College

Browsing by Subject "Yamasaki, Tsuruko"

Browsing by Subject "Yamasaki, Tsuruko"

Sort by: Order: Results:

  • Kanayama, Akira; Kinoshita, Toshike; Masanobu, Masatoshi; Marukami, Saburo; Ohara, Kimiko; Shimamoto, Syozo; Shiraga, Fukiko; Shiraga, Kazuo; Sumi, Yasuo; Tanaka, Atsuko; Yamasaki, Tsuruko; Yoshida, Toshio; Yoshihara, Jiro; Tsubouchi, Teruyuki (Bennington College, 1958-10-29)